OK
flag_iran

 

مانور خروج اضطراري از ساختمان اداري و استقراردر محيط امن، در شرکت آب جنوب شرق
در راستاي حفظ و ارتقاي آمادگي کارکنان شرکت آب جنوب شرق، مانور خروج اضطراري از ساختمان اداري و استقرار در محيط امن در تاسيسات کوت امير با حضور کارکنان و مديران شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي: رييس پدافند غير عامل و مديريت بحران شرکت آب جنوب شرق حفظ آمادگي کارکنان و استمرار برنامه هاي پدافندي  را از مهمترين علل برگزاري اين مانور دانست.
حبيب اله لايجي افزود: آماده سازي همکاران براي مقابله با انواع تهديدات و رويارويي با حوادث غير مترقبه و آموزش هاي لازم از دستاوردهاي اين مانور است.
شرکت بهره برداري آب جنوب شرق به واسطه اهميت رسالت آبرساني به شهر ها و تاسيسات و صنايع ، يکي از شرکت هاي پيشرو در تدوين سناريوهاي پدافند غير عامل و عمليات هاي پيشگيري از بحران مي باشد که اهداف از پيش تعيين شده به صورت ساليانه براساس تقويم مصوب اجرايي مي گردند.


1397/10/04
Bookmark and Share   شماره خبر :392 تعداد بازدید :283

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload