رئیس گروه ماشین آلات فنی و مهندسی از اجرای طرح توسعه جرثقیل سقفی ترانزیشن ورودی تاسیسات منصوری یک خبر داد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب جنوب شرق، مهدی عباسی خواه رئیس گروه ماشین آلات فنی و مهندسی اظهار کرد: طرح توسعه جرثقیل سقفی ترانزیشن ورودی تاسیسات منصوری یک اجرا شد.

وی افزود: با توجه به درخواست بهره‌بردار ایستگاه جهت ضرورت تعمیرات آشغال‌گیرهای ورودی های گالری ایستگاه پمپاژ مذکور، پس از اخذ مجوزات لازم اقدامات لازم انجام شد.

رئیس گروه ماشین آلات فنی و مهندسی بیان کرد: با افزایش حرکت طولی جرثقیل سقفی، هنگام خارج کردن آشغال‌گیرها از گالری‌های ایستگاه بدون نیاز به جرثقیل پرتابل، این عملیات انجام خواهد شد.