معاون نگهداری و تعمیرات شرکت آب جنوب شرق گفت: مونتاژ پمپ فشار قوی ایستگاه مرغزار انجام شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب جنوب شرق، نادر اميد بختياری معاون نگهداری و تعمیرات شرکت آب جنوب شرق اظهار کرد: تیم تعمیرات مکانیک با همکاری واحد کنترل کیفیت، به تازگی عملیات مونتاژ یک دستگاه پمپ فشار قوی در ایستگاه مرغزار را به پایان رساند.

وی افزود: این اقدام با هدف افزایش ضریب اطمینان در تامین آب شرب شهر امیدیه و روستاهای مسیر انجام شد.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت آب جنوب شرق عنوان کرد: در این پروژه، تیم تعمیرات مکانیک با همراهی واحد کنترل کیفیت با دقت تمامی قطعات پمپ را بررسی و با رعایت استاندارهای لازم   مونتاژ انجام پذیرفت .

وی خاطرنشان کرد: این دستگاه پمپ فشار قوی که نقش مهمی در بهبود سیستم تامین آب شرب منطقه دارد، می‌تواند تاثیر قابل توجهی در افزایش پایداری و کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان داشته باشد.

امید بختیاری بیان کرد: اجرای موفق این پروژه نمونه‌ای از هماهنگی و همکاری موثر بین بخش‌های مختلف شرکت آب جنوب شرق بوده و نشان‌دهنده تعهد و توانمندی تیم‌های فنی در ارتقای زیرساخت‌های حیاتی منطقه است.

علیرضا شاه رکنی رئیس اداره تعمیرات تجهیزات مکانیک تصفیه‌خانه و تلمبه‌خانه کوت امیر نیز گفت: با مونتاژ پمپ رزرو در صورت اشکال در هر یک از پمپ های ایستگاه فشار افزای مرغزار و زمان بر بودن تعمیرات اساسی، در کوتاهترین زمان پمپ رزرو جایگزین خواهد شد  و  میزان دسترسی به  آب شرب در شهر امیدیه و روستاهای اطراف به شکل قابل ملاحظه‌ای بهبود خواهد یافت.

وی اضافه کرد: این اقدام بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر برای توسعه و نوسازی شبکه‌های آبرسانی شرکت آب جنوب شرق در منطقه محسوب می‌شود.