معاون بهره برداری شرکت آب جنوب شرق از رفع شکستگی خط لوله آبرسانی به جنوب شرق استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب جنوب شرق؛ سید بهرام یوسف پور در این خصوص گفت: شکستگی در خط اصلی انتقال آب در منصوری یک باعث شد تا کلیه نیرو های عملیاتی شرکت آب جنوب شرق در یک حرکت جهادی و بصورت شبانه روزی با وجود سرمای شدید هوا در منطقه نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

وی ادامه داد: این شکستگی در خط 1700  میلی متر خروجی تاسیسات منصوری یک رخ داد و با توجه به حجم زیاد شکستگی ابتدا نسبت به تخلیه خط لوله اقدام و پس از آن نسبت به رفع شکستگی اقدام شد، این عملیات  48 ساعت بطول انجامید، که با توجه به حجم شکستگی و سرمای شدید در منطقه در نوع خود بی نظیرست.

معاون بهربرداری شرکت آب جنوب شرق افزود: نکته قابل تامل در این عملیات ادامه دار بودن روند آبرسانی به مناطق جنوب شرق استان بود ،که علارغم زمان 48 ساعته تعمیرات از مسیر های دیگر آبرسانی تامین گردید.

شایان ذکر است : شرکت بهره برداری ،تولید و انتقال آب جنوب شرق با تولید روزانه بیش از 800 هزار مترمکعب آب نقش عمده ای درتامین آب شهر ها، روستا ها و صنایع جنوب شرق استان ایفا می کند.