مدیربرنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب جنوب شرق از برگزاری دوره «مدیریت فرآیندهای سازمانی» خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب جنوب شرق : غلامرضا بابا خان در این خصوص گفت: با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده در خصوص  مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی ، فعالیت‌های زیادی در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های آموزشی با هدف افزایش توانمندی و دانش‌افزایی پرسنل صورت گرفته است.

وی  افزود: در همین راستا تهیه و تدوین فرآیندها به‌منظور شناسایی وضعیت موجود و همپوشانی در درون بخش های مختلف شرکت و نحوه اجرای فعالیت‌ها، نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت فرآیندهای سازمانی» اقدام شده.

 مدیر دفتر برنامه ریزی اظهار داشت: اهمیت نگرش و مدیریت فرآیند سازمانی، انواع فرآیند، در سازمان و سنجش عملکرد فرآیندها از جمله سرفصل‌های این دوره آموزشی است.

گفتنی است: توجه به محدودیت زمانی ، بررسی عمیق‌تر موضوع فرایندها به دوره‌های تکمیلی موکول گردید.