مدیر عامل شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق از اتمام طرح افزایش ظرفیت تاسیسات آبرسانی آسک، با نصب و راه اندازی دو دستگاه الکتروپمپ با ظرفیت ۱۶۰ کیلووات و افزایش ظرفیت دیماند با نصب یک دستگاه ترانس ۱۲۵۰ کیلووات در محل تاسیسات ذکر شده خبر داد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق از اتمام طرح افزایش ظرفیت تاسیسات آبرسانی آسک، با نصب و راه اندازی دو دستگاه الکتروپمپ با ظرفیت ۱۶۰ کیلووات و افزایش ظرفیت دیماند با نصب یک دستگاه ترانس ۱۲۵۰ کیلووات در محل تاسیسات ذکر شده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اب جنوب شرق "محسن رستگارنیا،" در این باره اظهار داشت، با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی منطقه و شهرستان هندیجان و پس از بررسی های کارشناسی و فنی مقرر گردید، به منظور خدمات رسانی هرچه بهتر در امر آبرسانی به مردم شریف شهرستان هندیجان و توابع، افزایش ظرفیت اب ارسالی از تاسیسات آبرسانی آسک با تهیه، نصب و راه اندازی پمپ هایی با توان بالا صورت پذیرد.

وی افزود، با در نظر گرفتن حساسیت کار ابتدا جهت افزایش ظرفیت و تامین برق الکتروپمپ ها، یک دستگاه ترانس 1250 کیلو وات در محل نصب و پس از آن نسبت به نصب دو دستگاه الکتروپمپ با ظرفیت هر کدام 160 کیلو وات اقدام شد.

مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق تاکید کرد: این طرح یکی از کم سابقه ترین طرح های اجرایی در ادوارگذشته شرکت آب جنوب شرق می باشد، که با حمایت های همه جانبه معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان و تلاش شبانه روزی پرسنل امور آبرسانی بندر امام خمینی(ره) در مدت زمان دو هفته به اتمام رسید.

رستگارنیا در پایان گفت: با اجرای این طرح علاوه بر پایداری آبرسانی به واسطه تامین یک دستگاه ژنراتور که به منطقه ارسال و در حال نصب است، ظرفیت آبرسانی به شهرستان هندیجان تا 3 هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش می یابد.