استفاده از کارت‌های حفاظت در شرکت آب جنوب شرق الزامی شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب جنوب شرق، کارگروه فرآیندهای بهره‌برداری، اقدام به تهیه و اخذ مجوزهای لازم نسبت به تهیه دستورالعمل کارت‌های حفاظت، چاپ و برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه استفاده از کارت‌های حفاظت، در کلیه ایستگاه‌های شرکت(سربندر، مرغزار، منصوری 1 و 2، کوت امیر و مسجدسلیمان) کرد.

 با توجه به تاکید مدیرعامل و معاونت بهره‌برداری شرکت جهت حفظ سلامت همکاران بهره‌بردار و گروه‌های تعمیراتی و نگهداری بهتر از تجهیزات و تهیه آمار و اطلاعات کامل تعمیرات تجهیزات از تاریخ ۱۹ خردادماه سال ۱۴۰۳ به‌صورت پایلوت و رسمی در تاسیسات کوت امیر (تلمبه‌خانه، ایستگاه برق، تصفیه‌خانه، آب شرب) آغاز شد.

تا پایان هفته کلیه تاسیسات شرکت پس از تحویل کارت‌های حفاظت ملزم به استفاده از این کارت‌ها خواهند بود.