خدمات

ایستگاه های پمپاژ

شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق از 6 تاسیسات اصلی جهت آبرسانی به مناطق جنوب شرق و شمال شرق استان خوزستان بهره می گیرد.

  • ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه کوت امیر: با ظرفیت اسمی یک میلیون متر مکعب تولید آب خام
  • ایستگاه پمپاژ منصوری 2 : تنظیم فشار آب در مسیر آبرسانی
  • ایستگاه پمپاژ منصوری 1: انتقال آب از طریق 3 خط لوله 1700 میلی متر به سمت تاسیسات بعدی در مسیر آبرسانی
  • ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه مرغزار : زلال سازی آب خام و انتقال آن به تلمبه خانه ی امیدیه یک جهت ارسال به شهرستان های امیدیه، رامشیر و روستاهای تابعه
  • ایستگاههای پمپاژ و تصفیه خانه بندر امام خمینی (ره) : تصفیه آب خام و تحویل به صنایع استراتژیک منطقه ویژه اقتصادی و شهرستانهای ماهشهر، بندر امام خمینی (ره) ، هندیجان ،شادگان و روستاهای تابعه.
  • تاسیسات آب شرب گدار مسجد سلیمان: تامین کننده آب شرب شهرستان مسجدسلیمان و روستاهای تابعه.

خطوط لوله

شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق

وظیفه نگهداری، تعمیر و حراست بیش از 400 کیلومتر خط لوله فلزی و GRP و بیش از 63 کیلومتر کانال بتنی آبرسانی را برعهده دارد.

آبرسانی به شهرها و روستاها

هدف شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق آبرسانی به کلیه شهرهای جنوب شرق استان از جمله شهرستان ماهشهر، هندیجان، رامشیر، امیدیه، شادگان و روستاهای تابعه و همچنین کلیه صنایع استراتژیک منطقه ویژه واقع در بندر امام خمینی (ره) و سازمان بنادر و کشتیرانی است، در همین راستا با توجه به قدمت و توانایی شرکت آب جنوب شرق بهره برداری از تاسیسات آب شرب شهید بهنام محمدی ( گدار مسجد سلیمان) نیز در اختیار این شرکت می باشد.

نیروی کار متخصص

مجموعه شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب جنوب شرق شامل: بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ، فنی و مهندسی ، مالی و پشتیبانی و سایر واحدهای مرتبط با به کار گیری نیروهای جوان و متخصص و با توجه به حساسیت موضوع آبرسانی همواره تلاش نموده، رسالت خدمات رسانی پایدار به کلیه مشترکین را سر لوحه فعالیت های خود قرار دهد.