درباره ما

هدف شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق آبرسانی به کلیه شهرهای جنوب شرق استان از جمله شهرستان ماهشهر، هندیجان، رامشیر، امیدیه، شادگان و روستاهای تابعه و همچنین کلیه صنایع استراتژیک منطقه ویژه واقع در بندر امام خمینی (ره) و سازمان بنادر و کشتیرانی است، در همین راستا با توجه به قدمت و توانایی شرکت آب جنوب شرق بهره برداری از تاسیسات آب شرب شهید بهنام محمدی ( گدار مسجد سلیمان) نیز در اختیار این شرکت می باشد.